Titta gärna på ett kort filmklipp.

Klicka här.

Självförsvar för tjejer/kvinnor

För att öka tjejer/kvinnors förutsättningar att hantera en hotfull eller våldsam situation erbjuder nu, Kungälvs Självförsvarsklubb CHIKARA kvinnor från 15 år och uppåt en kurs i självförsvar. Träningen skapar en medvetenhet kring möjligheterna att försvara sig.
Tio (10) lektioner med början torsdagen de 24 augusti klockan 18.30 – 20.00. Sedan 10 torsdagar framåt. Pris: 500kronor för alla tio gångerna.

Anmäl dig till här.
hans.pihelgas@gmail.com

Schema Höstterminen 2017

Måndag
Barn 9-11 år 18.30-19.45

Vuxna 15- år 20.00-21.30

Tisdag
Knattar 18.00-18.45

Kobudo 19.00-20.00

Onsdag
Barn 12-14 år 18.00-19.30 tills vidare

Vuxna 15- år  18.00-19.30 tills vidare

Torsdag
Tjejträning 15år och uppåt 18.30-20.00

 

 

Vår jiujitsu är ett modernt självförsvar som är humant och lagligt.
Grunden till vår stil lades av Shihan Kai Durhuus 7 DAN även klubbens grundare. Inspirerad av sin mästare Kurt Durewall 10 DAN på Svenska Jiujitsuförbundet.

Beskrivning av de 6 huvudprincerna.

Skydd – innebär att försvararen skyddar sig före och under angreppet samt efter det har avslutats. Man får aldrig försätta sig i en sämre position än vid utgångsläget.

Balans – innebär att försvararen har full kontroll på sin kropp under hela försvaret och ej låter den påverkas av angriparens styrka och tyngd.

Förflyttning – innebär att försvararen använder sig av hela rörelsesystemet så att angriparens position förändras och nya lägen skapas att utnyttja
vid försvaret.

Bestämdhet – innebär att försvararen med kroppsspråk och markerade rörelser visar beslutsamhet i sitt försvar.

Mjukhet – innebär att försvararen ej tar till en större kraft än den han/hon möts av utan istället ”följer med” eller ”går runt” angriparens kraft.

Hänsyn – innebär, enligt CHIKARA, att försvararen använder det försvar och den styrkeinsats som med avseende på angriparens ålder, kön eller fysiska status anses lämplig och som är så skonsam som möjligt i just den situationen.