Schema vårterminen 2017

Måndag
Barn 9-11 år 18.30-19.45

Vuxna 15- år 20.00-21.30

Tisdag
Knattar 18.00-18.45

Kobudo 19.00-20.00

Onsdag
Barn 12-14 år 18.00-19.15

Vuxna 15- år  19.30-21.00

 

Vår jiujitsu är ett modernt självförsvar som är humant och lagligt.
Grunden till vår stil lades av Shihan Kai Durhuus även klubbens grundare. Inspirerad av sin mästare Kurt Durewall på Svenska Jiujitsuförbundet.

Fil 004 (1) Fil 002 (2) Fil 002 (1) - kopia Fil 002 (3)
Beskrivning av huvudprincerna.

Fil 006Skydd – innebär att försvararen skyddar sig före och under angreppet samt efter det har avslutats. Man får aldrig försätta sig i en sämre position än vid utgångsläget.

Balans – innebär att försvararen har full kontroll på sin kropp under hela försvaret och ej låter den påverkas av angriparens styrka och tyngd.

Förflyttning – innebär att försvararen använder sig av hela rörelsesystemet så att angriparens position förändras och nya lägen skapas att utnyttja
vid försvaret.

Bestämdhet – innebär att försvararen med kroppsspråk och markerade rörelser visar beslutsamhet i sitt försvar.

Mjukhet – innebär att försvararen ej tar till en större kraft än den han/hon möts av utan istället ”följer med” eller ”går runt” angriparens kraft.

Hänsyn – innebär, enligt CHIKARA, att försvararen använder det försvar och den styrkeinsats som med avseende på angriparens ålder, kön eller fysiska status anses lämplig och som är så skonsam som möjligt i just den situationen.