Priser för träning hos oss. Priserna är beslutade och godtagna på årsmötet. Men kan justeras av styrelsen om anledning finns.
Knattar 6 – 8 år: 850 kr/termin
Barn/Ungdomar 9 – 14 år: 1000 kr/termin
Studerande Gymnasienivå: 1150kr/termin
Vuxna: 1350kr/termin
Vilande medlem:500 kr/termin
Medlemsavgift: 250kr/år
För enbart Bujutsu träning är kostnaden 850 kr/termin
Vi har en så kallad familjerabatt på 15% på träningsavgiften, om det är minst 3 familjemedlemmar som tränar.
Vårt bankgiro: 799-7695
Glöm inte att ange ditt namn och person nummer på inbetalningen
Swish
Du kan nu betala träningsavgifter, medlems avgifter och annat till klubben via Swish. Ett enkelt och smidigt sätt att betala direkt till klubbkassan.
Använd vårt Swish nummer 1231313592
Har du inte Swish. Du kan enkelt och lätt ansluta din mobil till Swish via din bank. Du får också ett kvitto på att du betalt till klubben.
I annat fall får du betala som vanligt. Via bankgiro.