Vi har försäkring genom Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Den täcker personskador. Skulle du bli skadad på träning så prata med vår ordförande så hjälper hon dig.