Vi har försäkring genom Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Den täcker personskador. Skulle du bli skadad på träning så prata med vår ordförande. För närvarande är det Anna-Karin Garstam som är vår ordförande. Hon hjälper dig.