Jul uppehåll i träningen

Vi har uppehåll i träningen under jul och nyår.

Vi startar trä inge igen efter nyår

Måndags grupp 9-11 år den 9 Januari 2023 klockan 18.00
Knattar 6-8 år den 10 Januari 2023 klockan 18.00
Onsdags grupp 12-14 år 11 Januari 2023 klockan 18.00

Vuxna 15 – den 9 Januari 2023 klockan 19.30