Julläger

Vi har vårat sista träningsläger för året.

Möjligheter till gradering finns om man har tiden inne.
Anmälan sker i dojon.