Klubben är ansluten till följande förbund.

Svenska Budo&Kampsportsförbundet. (SB&K)                           http://www.budokampsport.se/
Svenska Jujutsu Federationen.                                                       http://www.jujutsu.se/
Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundet. (STJF)                                http://www.stjf.net/
Svenska Bujutsu Kai.                                                                        http://www.bujutsukai.net/
International Taijutsu/Jujutsu Renmei. (ITJR)                             http://www.itjr.org/
World Alliance of Martial Arts (WAMA)                                        http://waofma.com/