Vår jiujitsu är ett modernt självförsvar som är humant och lagligt.
Grunden till vår stil lades av Shihan Kai Durhuus 7 DAN även klubbens grundare. Inspirerad av sin mästare Kurt Durewall 10 DAN på Svenska Jiujitsuförbundet.

Beskrivning av de 6 huvudprinciperna.

- innebär att försvararen skyddar sig före och under angreppet samt efter det har avslutats. Man får aldrig försätta sig i en sämre position än vid utgångsläget.

- innebär att försvararen har full kontroll på sin kropp under hela försvaret och ej låter den påverkas av angriparens styrka och tyngd.

- innebär att försvararen använder sig av hela rörelsesystemet så att angriparens position förändras och nya lägen skapas att utnyttja vid försvaret.

- innebär att försvararen med kroppsspråk och markerade rörelser visar beslutsamhet i sitt försvar.

- innebär att försvararen ej tar till en större kraft än den han/hon möts av utan istället "följer med" eller "går runt" angriparens kraft.

- innebär att försvararen ej tar till en större kraft än den han/hon möts av utan istället "följer med" eller "går runt" angriparens kraft.

Intresseanmälan barn Intresseanmälan vuxen