Beskrivning av de 6 huvudprinciperna.

- innebär att försvararen skyddar sig före och under angreppet samt efter det har avslutats. Man får aldrig försätta sig i en sämre position än vid utgångsläget.

- innebär att försvararen har full kontroll på sin kropp under hela försvaret och ej låter den påverkas av angriparens styrka och tyngd.

- innebär att försvararen använder sig av hela rörelsesystemet så att angriparens position förändras och nya lägen skapas att utnyttja vid försvaret.

- innebär att försvararen med kroppsspråk och markerade rörelser visar beslutsamhet i sitt försvar.

- innebär att försvararen ej tar till en större kraft än den han/hon möts av utan istället "följer med" eller "går runt" angriparens kraft.

- innebär att försvararen ej tar till en större kraft än den han/hon möts av utan istället "följer med" eller "går runt" angriparens kraft.

Vår jiujitsu är ett modernt självförsvar som är humant och lagligt.
Grunden till vår stil lades av Shihan Kai Durhuus 7 DAN även klubbens grundare. Inspirerad av sin mästare Kurt Durewall 10 DAN på Svenska Jiujitsuförbundet.

Intresseanmälan barn Intresseanmälan vuxen