Vår jiujitsu är ett modernt självförsvar som är humant och lagligt, Grunden till vår stil lades av Shihan Kai Durhuus även klubbens grundare. Inspirerad av sin mästare Kurt Durewall på Svenska Jiujitsuförbundet.
I början av 60-talet började Kai Durhuus (då Hansen)1927-2001 att intressera sig för jiujitsu och judo. Han tränade då hos Kurt Durewall Svenska Jiujitsuförbundet. 1974 blev han graderad till 1 Dan, svart bälte, i jiujitsu. I början av 80-talet lämnade Kai Durhuus sitt uppdrag i Svenska Jiujitsuförbundet och grundade så småningom sin egen stil, Chikarasystemet, tillsammans med sina duktiga intruktörer.
1999 graderades Kai Durhuus till 7 Dan jiujitsu. Idag är vi en grupp av Kai’s elever som försöker föra Kai’s ideer vidare. Fram till sin bortgång hade Kai Durhuus levat och lärt ut att ”en knuten hand kan varken ge eller ta”

Beskrivning av huvudprincerna.

Skydd – innebär att försvararen skyddar sig före och under angreppet samt efter det har avslutats. Man får aldrig försätta sig i en sämre position än vid utgångsläget.
Balans – innebär att försvararen har full kontroll på sin kropp under hela försvaret och ej låter den påverkas av angriparens styrka och tyngd.
Förflyttning – innebär att försvararen använder sig av hela rörelsesystemet så att angriparens position förändras och nya lägen skapas att utnyttja
vid försvaret.
Bestämdhet – innebär att försvararen med kroppsspråk och markerade rörelser visar beslutsamhet i sitt försvar.
Mjukhet – innebär att försvararen ej tar till en större kraft än den han/hon möts av utan istället ”följer med” eller ”går runt” angriparens kraft.
Hänsyn – innebär, enligt CHIKARA, att försvararen använder det försvar och den styrkeinsats som med avseende på angriparens ålder, kön eller fysiska status anses lämplig och som är så skonsam som möjligt i just den situationen.