Shihan

Hans Pihelgas Hanshi

Renshi

Göran Falk

Renshi

Jessica Pihelgas

C-Instruktör

Kenny Falk

C-Instruktör

Glenn Linhem

C-Instruktör

Ulf Andersson

Klubbinstruktör

Alice Werling

C-Instruktör

Magnus Bergdahl

Shihan

Hans Pihelgas Hanshi

In English below
Huvudinstruktören i Kungälvs Självförsvarsklubb Chikara
· Shihan(2008)
· 9 DAN Ku Dan Red belt Chikara Ryu Jiujitsu (2021)
· 1 DAN SHO DAN Svart bälte Bujutsu Svenska Bujutsu Kai (2023)
Vill du prata med vår Hans når du honom bäst på telefon 070-5648512
Historia
2016 Graderad till 8 DAN HACHI DAN Röd-Vitt bälte Chikara Ryu jiujitsu
2012 Graderad till 7 DAN NANA DAN Röd-Vitt bälte Chikara Ryu jiujitsu
2009: Graderad till 6 DAN ROKU DAN Röd-Vitt Bälte, Chikara Ryu Jijujitsu.
2007: Graderad till 5 DAN GO DAN Röd-Svart bälte, Chikara Ryu jiujitsu
2001: Graderad till 4 DAN YON DAN Röd-Svart bälte, Chikara Ryu jiujitsu
2001: Graderad till 4 DAN YON DAN Röd-Svart bälte, Hokushin Ko Ryu jiujitsu
1995: Graderad till 3 DAN SAN DAN Svart bälte, Chikara Ryu jiujitsu
1986: Graderad till 2 DAN NI DAN Svart bälte, Chikara Ryu jiujitsu
1986: Graderad till 2 DAN NI DAN Svart bälte, World Jujutsu Federation
1984: Graderad till 1 DAN SHO DAN Svart bälte, Chikara Ryu jiujitsu
1984: Graderad till 1 DAN SHO DAN Svart bälte, World Jujutsu Federation
Som huvudinstruktör har Hans ett övergripande ansvar för träningen. Ser till att instruktörerna får den utbildning inom Chikara Ryu som det krävs. Att systemet hela tiden utvecklas och förnyas.
Samt är klubbens ansikte utåt budomässigt. Hans har också ansvaret för ungdomar och vuxna på onsdagar samt knattarna på tisdagar och kobujutsu. Hans blev vid Vårkongeressen 2009 vald till 2:de vice ordförande i Svenska Taijutsu/Jujutsuförbundet.http://www.stjf.net
Hans är också Svensk representant för World Alliance of Martial Arts (WAMA). http://www.waofma.com/
Vill du bli individuell medlem i WAMA.
Allt du behöver göra är att ta kontakt med vår Hans.
Antingen via telefon eller mail
070-5648512
hans.pihelgas@gmail.com
Hans startade sin träning i augusti 1975. Då hade klubben funnits i knappt ett år. Den höll då till på Vikingagatan i en liten källarlokal. Sin första gradering fick Hans 22 november 1975, på ett läger i Säffle. Klubben var då medlem i Svenska Jiujitsu Förbundet SJF. Hans förstod nog inte riktigt vad jiujitsu var egentligen. Hans säger själv att han skulle vilja påstå att det tog nog fram till 3 Kyu gradering (grönt) innan jag började förstå vad det hela gick ut på. Jiujitsu är ju inte bara självförsvar mot olika angrepp utan även försvar för den egna kroppen i form fysiskt arbete. Med det menar jag inte att man ska hålla sig borta från fysiskt arbete, utan mer arbeta på rätt sätt, fortsätter han. Under 1978 startade han sin instruktörs utbildning. Denna utbildning låg till största delen i vår egen klubb under ledning av Shihan Kai Durhuus stränga ögon, samt på instuktörsläger hos SJF. 1980 erhöll han sin licens som SJF’s klubbinstruktör. Vid det laget hade han 2 Kyu i Jiujitsu (blått bälte)och 5 Kyu (gult bälte) i Judo. 1981 begärde klubben utträde ur SJF av olika anledningar. 1982 kom han med i World JuJitsu Federation som enskild medlem. Detta genom Soke Jan-Erik Karlsson försorg. Den stora dagen i Hans Jiujitsu liv var den 17 juni 1984 då han erhöll sitt 1 DAN (svart bälte). Detta var på vårt eget Lysekils läger. Samma år fick vi vår egen träningshall på Traktorgatan 10. Under de år som han har utövat Jiujitsu så har Hans också träffat på en del stora instruktörer förutom vår egen Shihan Kai Durhuus. Här följer då några instruktörer som Hans funnit stort intresse i.
Ganzo Kurt Durewall. Skaparen av Durewall systemet SJF Göteborg.
Sensei Ferdinand Kesselbacher. Götaverken Göteborg.
Soke Jan-Erik Karlsson från Lund Hokushin Ko Ryu.
Sensei Alf Rexhagen Uddevalla.
Soke Jimmi Yamaue. Yamaue Aiki Jutsu Danmark.
Såsen Are Kusano (Larsen). Kristiansand Norge.
Såsen Eri Kusano. Japan.
Soke Richard Morris. JuJitsu International England.
Professor Wally Jay. Small Circle System. U.S.A.
Grandmaster Jonathan Stewart. U.S.A.
Sensei Jan De Jong. Australien.
Soke Uno Feldthusen. JK Ronin Göteborg.
Sensei Christian Jensen. Hjörring.
Soke Andy McGill. Kempo Kwai England
Kyoshi Helmut Weigelt Kihaku Dojo Saalfeldt Tyskland.
Soke Johan Pettersson. Gake Dojo Markaryd.
Samt många fler som inte nämnts här men dock ej glömts bort.
Shihan har ett motto som lyder.
Ingenting är omöjligt, det tar bara längre tid att uppnå.
Översatt till japanska blir detta så här.
何 そ 成 時 間
も れ す だ な
可 取 る け い
能 る 長 で
、 達 い は
English
Head instructor in Kungälvs Self Defense Club Chikara
· Shihan (2008)
· Hanshi (2016)
· 9 Ku DAN Red belt (2021) Chikara Ryu jujitsu

· 1 DAN SHO DAN Black Belt Bujutsu Svenska Bujutsu Kai (2023)
Want to talk to our Hans reach him best by phone +46705648512
History
2016: Graduated to 8 Hashi DAN Red-White Belt, Chikara Ryu Jiujitsu
2012: Graduated to 7 Nana DAN Red-White Belt, Chikara Ryu Jiujitsu
2009: Graduated to 6 Roku DAN Red- White Belt, Chikara Ryu Jijujitsu .
2007 : Graduated at 5 DAN GO DAN Red- Black belt , Chikara Ryu jujitsu
2001 : Graduated at 4 YON DAN DAN Red- Black belt , Chikara Ryu jujitsu
2001 : Graduated at 4 YON DAN DAN Red- Black belt , Hokushin Ko Ryu jujitsu
1995 : Graduated to 3 DAN SAN DAN Black belt , Chikara Ryu jujitsu
1986 : Graduated to 2 DAN NI DAN Black belt , Chikara Ryu jujitsu
1986 : Graduated to 2 DAN NI DAN Black Belt , World Jujitsu Federation
1984 : Graduated to 1 SHO DAN DAN Black belt , Chikara Ryu jujitsu
1984 : Graduated to 1 SHO DAN DAN Black Belt , World Jujitsu Federation
As chief instructor Hans has the overall responsibility for the training. Ensures that instructors receive the training within Chikara Ryu as required. That the system is constantly evolving and renewed.
And is the club’s public face budo wise. Hans is also responsible for youth and adults on Wednesdays and ”Little dragons” on Tuesdays and Bujutsu. Hans was at Springcongeress 2009 elected 2nd Vice President of the Swedish Taijutsu/Jujutsu Federation. http://www.stjf.net
Hans is also the Swedish representative of the World Alliance of Martial Arts ( WAMA ) .http://waofma.com/
Hans started his training in August 1975. When the club had been in existence for barely a year. It was then on to Vikingagatan in a small basement room. Its first graduation, he got in November 22, 1975, at a camp in Säffle. The club was then a member of the Swedish Jujitsu Federation SJF. Hans probably did not understand quite what jiujitsu really was. He says himself that he would say that it probably took until 3 Kyu grading (green belt) before I began to understand what it all was about. Jiujitsu is not only self-defense against various attacks, but also in defense of one’s own body in the form of physical work. By that I don’t mean that you should stay away from physical labor, but more work in the right way, he continues. In 1978 he started his instructor training. This training was largely in our own club under the guidance of Shihan Kai Durhuus stern eyes, and on instuktörsseminars of SJF. In 1980 he received his license as SJF’s club instructor. By that time he had 2 Kyu ( blue belt ) in Jiujitsu and 5 Kyu ( yellow belt ) in Judo. 1981 requested the club to be released from SJF for various reasons. In 1982 he joined the World Jujitsu Federation as an individual member . This by Soke Jan-Erik Karlsson merchandise. The great day of Hans Jiujitsu life was in June the 17 1984, when he obtained his 1 DAN (black belt). This was on our own Lysekils camp. The same year we got our own training hall at Troktorgatan 10. Over the years he has practiced Jiujitsu, I have also met some great instructors in addition to our own Shihan Kai Durhuus. Here are then some great instructors that Hans have found great interest in.
Ganzo Kurt Durewall. Creator of Durewall system SJF Gothenburg.
Sensei Ferdinand Kesselbacher. Götaverken Gothenburg.
Soke Jan-Erik Karlsson of Lund Hokushin Ko Ryu.
Sensei Alf Rexhagen Uddevalla.
Soke Jimmi Yamaue. Yamaue Aiki Jutsu Denmark.
Are Såzen Kusano (Larsen). Kristiansand Norway.
Eri Kusano. Japan .
Soke Richard Morris. Jujitsu International UK.
Professor Wally Jay. Small Circle System . U.S.A.
Grandmaster Jonathan Stewart. U.S.A.
Sensei Jan De Jong. Australia .
Soke Uno Feldthusen. JK Ronin Gothenburg.
Sensei Christian Jensen. Hjörring .
Soke Andy McGill. Kempo Kwai England
Kyoshi Helmut Weigelt Kihaku Dojo Saalfeldt Germany .
Shihan Johan Pettersson. Gake Dojo Markham .
And many others not mentioned here but still not forgotten.
Hans has a motto that reads .
Nothing is impossible, it might just take a longer time to achieve .
Translated into Japanese , this will be like this.
何そ 成時 間
も れ す だ な
可 取 るけい
能る 長 で
,達い は

Renshi

Göran Falk

INSTRUKTÖRSTITLAR
Renshi (2021)
A-instruktör (2016)
B-instruktör (2014)
C-instruktör (2004)

BÄLTESGRADER
5 DAN GO Dan, svart-rött bälte (2022)
4 DAN YON DAN, svart-rött bälte (2017)
3 DAN SAN DAN, svart bälte (2013)
2 DAN NI DAN, svart bälte (2011)
1 DAN SHO DAN, svart bälte (2007)
1 KYU, brunt bälte (2004)

CHIKARA RYU
Göran har en lång erfarenhet som instruktör inom Chikara Ryu men numera finner vi honom mestadels på kontoret i rollen som kassör i styrelsen.

UTANFÖR DOJON

Renshi

Jessica Pihelgas

INSTRUKTÖRSTITLAR
RENSHI (2016)
B-instruktör (2014)
C-Instruktör (2010)
Klubbinstruktör (2003)

BÄLTESGRADER
4 DAN YON DAN Svart/Rött Bälte (2017)
3 DAN SAN DAN Svart Bälte (2015)
2 DAN NI DAN Svart bälte (2012)
1 DAN SHO DAN Svart bälte (2010)
1 KYU Brunt bälte (2005)

CHIKARA RYU
Jessica undervisar ungdomsgruppen och vuxengruppen med stöd av Magnus, Glenn och Alice.

Vill du prata med Jessica så når du henne på 070-2427252

UTANFÖR DOJON

C-Instruktör

Kenny Falk

INSTRUKTÖRSTITLAR
C-Instruktör

BÄLTESGRADER
1 Dan Svartbälte

CHIKARA RYU
Kenny undervisar barngruppen och har varit medlem i klubben under många år.

UTANFÖR DOJON

C-Instruktör

Glenn Linhem

INSTRUKTÖRSTITLAR
C-Instruktör (2022)
Klubbinstruktör (2017)
Klubbtränare (2014)

BÄLTESGRADER
1 Dan Svart bälte (2023)

CHIKARA RYU
Glenn hjälper till med undervisning av ungdomsgruppen samt vuxengruppen. Han sitter även i styrelsen och har tränat i klubben sen 2006.

UTANFÖR DOJON
Glenn har en bakgrund inom Försvarsmakten där han även utbildades till Närkampsinstruktör, men har även arbetat inom Säkerhetsbranschen med både sjöfartsskydd, uniformerad/civilväktare och som ordningsvakt. Numera arbetar Glenn inom Polismyndigheten och spenderar gärna ledigtid ute i naturen, han har även intresse för nordiskhistoria.

C-Instruktör

Ulf Andersson

INSTRUKTÖRSTITLAR
C-Instruktör

BÄLTESGRADER
1 Dan Svart Bälte

CHIKARA RYU
Ulf hjälper till där det behövs i samtliga grupper när ansvarig instruktör är frånvarande. Ulf har varit engagerad under många år i klubben både som instruktör och tidigare som styrelseledamot.

UTANFÖR DOJON

Klubbinstruktör

Alice Werling

INSTRUKTÖRSTITLAR
Klubbinstruktör
Ungdomstränare 2016

BÄLTESGRADER
1kyu brunt bälte 2023

CHIKARA RYU
Alice hjälper till med undervisning av ungdomsgruppen samt vuxengruppen.

UTANFÖR DOJON

C-Instruktör

Magnus Bergdahl

INSTRUKTÖRSTITLAR
C-Instruktör

BÄLTESGRADER
2 Dan Svart bälte 2022

CHIKARA RYU
Magnus undervisar barn och ungdomsgruppen samt hjälper till med vuxengruppen. Magnus sitter även i styrelsen.

UTANFÖR DOJON