—————————————————————————–
Moto-ha Yoshin Ryu
Datum: 18 – 19 juni 2022
Plats: Carlskrona
Tid: Lördag kl. 10 – 16, söndag kl. 10 – 15.
Stilar: Moto-ha Yoshin Ryu Jujutsu
Info: Kim Håkansson, king.kim@cjjk-fuji.se
Webb: cjjk-fuji.se
Affisch:
——————————————————————————————————-
STJF:s Barnläger
Datum: 3 september 2022
Plats: Knislinge
Tid: Lördag kl. 10 – 18.
Stilar: Jujutsu mm
Info: Bengt Svensson, bengt.svensson@knislingebudoklubb.se
Webb: knislingebudoklubb.se
Affisch:
————————————————————————-
WAMA Kongressen
Datum: 17-18 September
Plats: Herrogate, England
Mer info i dojon.
—————————————————————————-
STJF:s Höstläger
Datum: 1 oktober 2022
Plats: Solna
Tid: Lördag kl. 10 – 16.
Stilar: Jujutsu mm
Info: Johan Grankvist, grankvist79@gmail.com
Webb: solna-jujutsu.se
Affisch:
———————————————————————————
Läger i Danmark, Ålborg
Det årliga träningslägret i Ålborg
slutet av oktober
Mer info kommer
————————————————————————————