Klubben har fostrat många duktiga svartbälten genom åren.
Några är fortfarande aktiva i klubben, medan några har valt att egna vägar. Här följer de svartbälten som klubben fostrat.
______________________________________________________________________________________________
Shihan Kai Durhuus 7 DAN (1 DAN år 1974)
Shihan Hans Pihelgas 9 DAN (1 DAN år 1984)
______________________________________________________________________________________________
Renshi Göran Falk 5 DAN (1 DAN år 2007)
Renshi Jessica Pihelgas 4 DAN (1 DAN år 2010)
Sensei Johan Freidlitz 1 DAN år 2006.
Sensei Kenny Falk 1 DAN år 2009
Sensei Anna-Karin Garstam 3 DAN år 2016 (1 DAN 2009)
Sensei Magnus Bergdahl 2 DAN 2022 (1 DAN år 2020).
Sensei Glenn Linhem 1 DAN (2023)
Sensei Maria Andersson 1 DAN (2024)
Sensei Ulf Andersson 1 DAN (2024)
______________________________________________________________________________________________
Shihan Michael Szekely 8 DAN (1 DAN år 1986) Ej längre aktiv
Sensei Alf Rexhagen 5 DAN (år 2010 graderad i Chikara Ryu). Ej längre aktiv!
Sensei
Frederik Larsson 2 DAN år 2016 (1 DAN år 2014). Ej längre aktiv!
Sensei Johan Olsson 2 DAN (1 DAN år 1998, 2 DAN 2001) numera aktiv i Grace Bara BJJ.
Sensei Johan Glantz 2 DAN (1 DAN år 2002). Ej längre aktiv!
Sensei Glenn Lindblom 2 DAN (1 DAN år 2004). Ej längre aktiv!
Sensei Daniel Grinvald 2 DAN (1 DAN år 2005). Ej längre aktiv!
Sensei Patrik Jensen 1 DAN år 2014.
Sensei Peter Aronsson 1 DAN år 1994. Ej längre aktiv!
Sensei Bosse Johansson 1 DAN år 2004. Ej längre aktiv!
Sensei Susanne Sloberg 1DAN år 2004. Ej längre aktiv!
Sensei Birgitta Lundin 1 DAN år 2010. Ej längre aktiv!