Träningsläger i Ålborg, Danmarkl

Vi åker till vår vänklubb i Danmark.
Ålborgs Självförsvarsklubb som bjuder in till ett två dagars träningsläger.

29-30 oktober.